pic

Chị Hoàng Thị Thảo [Thư ký Tổng giám đốc ]

Mới vào làm được hơn 3 tháng nhưng mình có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhiệt tình của các Anh/Chị đồng nghiệp. Mỗi ngày đi làm với mình luôn trong tâm trạng phấn khởi và khao khát cống hiến nhiều hơn.