pic

Anh Trần Châu Phong [CV Triển Khai Hạ Tầng]

Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp hòa đồng, lãnh đạo hiểu rõ nhân viên mình quản lý nên tâm lý làm việc của mình luôn cảm thấy thoải mái.