pic

Chị Lê Thị Hà Mi [Nhân viên KHDN]

Nếu nói việc chọn một doanh nghiệp để làm việc giống như chọn người yêu thì mình tin SCB chính là chàng trai lý tưởng.