pic

Bạn Vũ Thảo Phương [SINH VIÊN - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI]

Các anh chị nhân sự Tuyển dụng tại Ngân hàng rất nhiệt tình giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ khi mình gặp khó khăn trong lúc ứng tuyển. Ngoài thông tin tuyển dụng, mình còn biết được thêm các kiến thức và kỹ năng mềm khi theo dõi Fanpage và Website Tuyển dụng