pic

Bạn Nguyễn Quang Nhựt [SINH VIÊN - ĐẠI HỌC HUTECH]

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH Công nghệ TP.HCM, mình tìm hiểu các thông tin tuyển dụng và biết đến SCB như một cơ duyên. Chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng nhưng tại SCB mình đã được đào tạo bài bản để có sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc tương lai.