Các vị trí tuyển dụng

[Hội Sở] Chuyên viên Marketing Sản phẩm bán lẻ - Card Product Marketing Specialist

[Hội Sở] Chuyên viên Marketing Sản phẩm bán lẻ - Card Product Marketing Specialist

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 06/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng MARSPBL phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các VBLQ liên quan chức năng nhiệm vụ, cách thức phối hợp giữa Mảng MARSPBL và các đơn vị liên quan.

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến các hệ thống/chương trình/phần mềm/báo cáo để tạo sự dễ dàng linh hoạt trong quá trình thực hiện công việc.

2. Thực hiện các công việc chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

Triển khai thực hiện các hoạt động marketing hằng năm phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng

Phân tích và xây dựng chương trình truyền thông, marketing tổng thể trên các kênh hiện hữu tại Ngân hàng và kênh quảng bá tăng cường bên ngoài cho các sản phẩm/dịch vụ trên cơ sở phân tích hành vi, thói quen của từng phân khúc khách hàng mục tiêu cho từng chiến dịch khác nhau nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Triển khai các họa động Marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của Khối:

Khảo sát thị trường về sản phẩm và chương trình quảng cáo Marketing cho từng sản phẩm/dịch vụ; lập báo cáo phân tích và so sánh với đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chương trình truyền thông phù hợp cho từng sản phẩm/dịch vụ;

Phối hợp với Trung tâm Phát triển sản phẩm và Trung tâm Phát triển kinh doanh để xây dựng ý tưởng quảng bá và chương trình Marketing các sản phẩm/dịch vụ phù hợp với phân khúc khác hàng mục tiêu theo định hướng của Khối;

Triển khai thực hiện các phương thức marketing phù hợp với từng chiến dịch: thâm nhập và mở rộng thị trường theo phân khúc khách hàng theo lộ trình và định hướng kinh doanh.

Lập các báo cáo kết quả thực hiện công việc cho cấp quản lý trực tiếp theo yêu cầu

3. Xây dựng tinh thần làm việc cộng tác và môi trường làm việc hiệu quả, minh bạch.

Phối hợp và xử lý các công việc do các đơn vị khác làm đầu mối theo đúng SLA và đảm bảo chất lượng, trách nhiệm trên tinh thần cộng tác vì kết quả chung của toàn Ngân hàng.

Tôn trọng ý kiến và hài hòa lợi ích với các đơn vị khác; Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp tối ưu khi được yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên, các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, PR, Truyền thông, Ngân hàng và các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint…)
Kỹ năng tìm kiếm thông tin và tổng hợp trên mạng internet

Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh) trở lên

Tối thiểu trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing bán lẻ tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn hoặc vị trí tương đương

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý