Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

[Hội Sở] Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng KHCN

[Hội Sở] Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng KHCN

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 31/10/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động:

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Mảng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng.

- Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách và bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) hằng năm của Mảng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển của Ngân hàng.

2. Xây dựng, cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật:

- Phối hợp với các Phòng/Trung tâm xây dựng, cập nhật hệ thống chính sách, VBLQ và các văn bản khác liên quan đến hoạt động tín dụng theo quy định của NHNN và pháp luật. Tiếp thu các kiến nghị trong quá trình giám sát của NHNN/Cơ quan chức năng/QLRR/KTNB và từ thực tế để liên tục bổ sung cập nhật các hệ thống chính sách, VBLQ liên quan phù hợp với tình hình hoạt động của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

- Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng nhằm đạt mục tiêu phát triển tín dụng theo định hướng Ngân hàng và Khối DVNH&TCCN.

3. Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao:

- Xây dựng mục tiêu; lập kế hoạch hoạt động mảng sản phẩm tín dụng theo định hướng của Khối DVNH&TCCN và SCB

- Đầu mối nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng; tìm hiểu đối thủ cạnh tranh; phân tích và xác định nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, từ đó xây dựng chương trình/chính sách cho vay, hính sách liên quan lãi suất, phí, hoa hồng; đề xuất các nội dung cải tiến/điều chỉnh phù hợp phân khúc Khách hàng mục tiêu và theo định hướng kinh doanh của SCB và phù hợp quy định Pháp luật.

- Đầu mối xây dựng, quản lý dự án với các đối tác liên kết trong việc phát triển các sản phẩm tín dụng liên kết bao gồm: đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ, chính sách giá, phí; phối hợp xây dựng và kiểm soát quy trình vận hành giữa hai bên; theo dõi, đánh giá kết quả và hiệu quả của sản phẩm tín dụng liên kết. Định kỳ đánh giá về hiệu quả, năng lực của đối tác, các điều khoản của hợp đồng và đề xuất để nâng cao hiệu quả liên kết

Tổ chức phát triển và triển khai các sản phẩm/dịch vụ Tín dụng:

- Thực hiện việc lên ý tưởng, thiết kế các gói sản phẩm, xây dựng chính sách tín dụng, đề xuất các chính sách giá, phí dịch vụ cho sản phẩm Tín dụng; liên tục cải tiến chính sách sản phẩm, cập nhật công cụ, công nghệ mới, các chương trình bán cho khách hàng nhằm đảm bảo việc triển khai sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất

- Phối hợp với các phòng ban hội sở (Khối Hỗ trợ kinh doanh, Khối Vận hành và Công nghệ, Khối Quản lý rủi ro, Khối Thẩm định & Phê duyệt,...) để xây dựng quy trình vận hành sản phẩm/dịch vụ Tín dụng nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất đồng thời giám sát quy trình vận hành sản phẩm/dịch vụ theo quy định

- Phối hợp với Phòng Marketing Sản phẩm bán lẻ trong việc tham gia, xúc tiến các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến sản phẩm Tín dụng

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển kinh doanh, Trung tâm Bán hàng và Kênh phân phối trong việc triển khai các sản phẩm Tín dụng đến từng phân khúc khách hàng

4. Tổ chức phân công công việc cho CBNV thuộc nhóm nghiệp vụ quản lý:

5. Xây dựng tinh thần làm việc cộng tác và môi trường làm việc hiệu quả, minh bạch:

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại,...

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)

- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chuyên viên Chinh/ Cao cấp/ Trưởng Bộ Phận phát triển sản phẩm tín dụng hoặc chức danh tương đương.

- Kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính ngân hàng, tín dụng; Đánh giá và quản lý hiệu suất (KPIs); Phát triển năng lực nhân sự.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý