Các vị trí tuyển dụng

10 Lập Trình Viên (.NET/Java/C#) Hội sở

10 Lập Trình Viên (.NET/Java/C#) Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
 • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
 • Ngành nghề: IT/Phần mềm
 • Ngày hết hạn: 28/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận yêu cầu phát triển ứng dụng từ bộ phận nghiệp vụ.
 • Phân tích và thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, sơ đồ lớp, các hàm, thủ tục trong cơ sở dữ liệu.
 • Tiến hành lập trình theo tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, thiết kế lớp và mô tả giao diện.
 • Lập tài liệu kỹ thuật, chuyển giao các ứng dụng, dịch vụ cho các đơn vị hỗ trợ, vận hành và khai thác.
 • Quản lý mã nguồn của các ứng dụng liên quan.
 • Nghiên cứu các kỹ thuật lập trình mới, công nghệ mới trong công nghệ phần mềm.
 • Lập kế hoạch dự án, chịu trách nhiệm đảm bảo đúng tiến độ dự án đề ra.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành liên quan
 • Có khả năng lập trình theo hướng đối tượng
 • Có kinh nghiệm sử dụng 1 trong những công cụ quản lý mã nguồn: SVN; GIT
 • Có kinh nghiệm sử dụng một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server, Oracle, có kỹ năng lập trình PL/SQL
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình trên thiết bị di động( Mobile, Tablet)

a. Lập trình .NET

 • Kiến thức về lập trình Web, WinForm, và Window Service, các Frameworks thông dụng (MVC, MVP, ...).
 • Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: C#, ASP.NET, HTML5, CSS3, LINQ,JQUERY,NODEJS,...

b. Lập trình Java

 • Có hiểu biết Java J2EE.
 • Có kinh nghiệm công nghệ lập trình web: Spring: Spring MVC, Spring Core, Spring Security, Spring Data.
 • Có kinh nghiệm ORM: Hibernate, JPA.
 • Có kinh nghiệm lập trình web-site (front-end) là một lợi thế
 • Có hiểu biết công nghệ Webservices: SOAP, RESTful.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý

----- Additionally, paste this code immediately after the opening tag: ----- ----- GA TRACKING CODE: -----