Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên / Nhân viên Kinh doanh Ngoại hối

Chuyên viên / Nhân viên Kinh doanh Ngoại hối

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Mức lương: Cạnh Tranh
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Tham gia Xây dựng các sản phẩm ngoại tệ, vàng và các sản phẩm phái sinh :

 • Xây dựng hệ thống tỷ giá giao dịch ngoại tệ, vàng cho toàn hệ thống
 • Cập nhật các quy định mới của NHNN để thực hiện trong toàn hàng.

Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng và các sản phẩm phái sinh trong phạm vi hạn mức được phê duyệt

 • Thực hiện kinh doanh vàng, ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh ngoại hối theo quy định NHNN và SCB nhằm mục đích lợi nhuận và điều phối trạng thái ngoại tệ, vàng trong toàn hàng.
 • Thực hiện việc xác nhận giao dịch phát sinh từ các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng và các sản phẩm phái sinh.
 • Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng theo yêu cầu của Hội đồng ALCO hoặc cấp có thẩm quyền nhằm mục đích quản lý sổ ngân hàng.
 • Cung cấp thông tin cho Phòng Định chế Tài chính và đề xuất hạn mức giao dịch vàng, ngoại tệ cho đối tác.

Nhiệm vụ khác:

 • Xây dựng hệ thống báo cáo và thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.
 • Thực hiện cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.
 • Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính Ngân hàng.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa,...) trở lên.
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng .

Kinh nghiệm:

 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý