Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên cao cấp - Kênh phân phối Khách hàng Doanh nghiệp

Chuyên viên cao cấp - Kênh phân phối Khách hàng Doanh nghiệp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Giám sát hoạt động của mảng Hỗ trợ Vận hành Kênh phân phối Khách hàng Doanh nghiệp:

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm S&D KHDN trong việc xây dựng kế hoạch hành động của Mảng Hỗ trợ Vận hành Kênh phân phối Khách hàng Doanh nghiệp

Giám sát hoạt động của Mảng đảm bảo theo đúng với kế hoạch đã đề ra

2. Giám sát việc tiếp nhận, xử lý và trình, phê duyệt các chi phí Lễ tân khánh tiết

Giám sát việc phối hợp kiểm tra tính phù hợp, đúng đắn của các chi phí Lễ tân khánh tiết và chứng từ liên quan

Phối hợp với các Trung tâm/Phòng/Ban liên quan để triển khai và theo dõi chi phí Lễ tân khánh tiết

Đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp của Lễ tân khánh tiết

Báo cáo chi phí Lễ tân khánh tiết định kỳ tháng cho cấp Lãnh đạo trực tiếp

3. Quản lý & phê duyệt Mạng lưới ATM mà line Doanh nghiệp quản lý và phát triển

Phối hợp với các Trung tâm/Phòng/Ban liên quan trong công tác trình phê duyệt và triển khai lắp đặt mạng lưới ATM thuộc line Doanh nghiệp quản lý và phát triển

Hỗ trợ Trung tâm/Phòng/Ban, nhóm dự án các vấn đề liên quan đến mạng lưới ATM

Xây dựng quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống ATM

Triển khai tuân thủ các chính sách về công nghệ thông tin

Đảm bảo công tác bảo trì hệ thống ATM

4. Giám sát việc tổ chức các chương trình tuyên dương, đối thoại, họp kinh doanh định kỳ

Lên kế hoạch và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm S&D KHDN lên kế hoạch triển khai kinh doanh định kỳ, tổ chức họp kinh doanh, đối thoại, tuyên dương nhân sự đạt thành tích xuất sắc

Giám sát và đảm bảo công tác triển khai các chương trình tuyên dương tập thể và cá nhân được thực hiện kịp thời, phù hợp với quy định của SCB theo từng thời kỳ

Giám sát tổ chức các buổi đối thoại, họp kinh doanh định kỳ Tháng/Quý/Năm

5. Giám sát thực hiện các công tác báo cáo và đầu mối hỗ trợ tiếp nhận góp ý các công tác về Sản phẩm, về các Chương trình triển khai kinh doanh từ Khu vực/Kênh Kinh doanh Trực tiếp KHDN

Giám sát việc lập các báo cáo phân tích kết quả kinh doanh định kỳ theo Tháng/Quý/Năm và các báo cáo theo yêu cầu từ Giám đốc Trung tâm S&D KHDN

Đầu mối tiếp nhận góp ý các công tác về Sản phẩm, về các chương trình triển khai kinh doanh từ Khu vực/Kênh Kinh doanh Trực tiếp KHDN

Kiểm tra việc triển khai Sản phẩm mới, các chương trình kinh doanh

Báo cáo cho cấp Lãnh đạo trực tiếp những vấn đề liên quan

6. Tham mưu cho Lãnh đạo trực tiếp về công tác Hỗ trợ Vận hành Kênh phân phối Khách hàng Doanh nghiệp

Tham mưu cho Lãnh đạo trực tiếp về công tác nâng cao kết quả Hỗ trợ Vận hành Kênh phân phối KHDN

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo trực tiếp

Yêu cầu công việc

Có bằng cấp về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông (tốt nghiệp Đại học trở lên).

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA, MCSE

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm của Microsoft Office như Word, Excel, Powerpoint,…

Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (tiếng Anh/ tiếng Hoa/…) trở lên.

Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/lĩnh vực công việc tương đương.

Có hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng mảng Khách hàng doanh nghiệp.

Hiểu biết về hệ điều hành Windows/Unix/Linux.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý