Các vị trí tuyển dụng

Chuyên Viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Kế hoạch Chiến Lược - Hội Sở

Chuyên Viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Kế hoạch Chiến Lược - Hội Sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Mức Lương: Thương lượng
 • Phúc lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Thông tin liên hệ:: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 07/11/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Giám sát, thực hiện việc xây dựng định hướng tổng thể hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
 • Giám sát, thực hiện việc xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hành động của toàn hàng và các đơn vị.
 • Giám sát, thực hiện công tác điều chỉnh kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hành động của toàn hàng và các đơn vị.
 • Thực hiện phân tích, giám sát và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hàng định kỳ và đột xuất.
 • Thực hiện và giám sát việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình thi đua trong công tác kế hoạch.
 • Phối hợp xây dựng cơ chế liên quan đến thi đua, khen thưởng và cơ chế chi trả lương, đánh giá thành tích CBNV của Ngân hàng.
 • Nghiên cứu cập nhật các văn bản pháp quy liên quan và điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ Kế hoạch một cách kịp thời.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh ...
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh: Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...).

Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến Tài chính kế hoạch.

Kiến thức

 • Am hiểu rộng về các nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Có kiến thức chuyên sâu về Tài chính Kế hoạch.
 • Am hiểu về BSC/KPIs và có kinh nghiệm triển khai BSC, KPIs cho Ngân hàng.

Kỹ năng

 • Kỹ năng đọc và phân tích số liệu.
 • Kỹ năng xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực Tài chính Kế hoạch.
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức công việc.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý