Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích Tổng hợp Rủi ro

Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích Tổng hợp Rủi ro

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Số lượng cần tuyển: 02
  • Mức lương: cạnh tranh
  • Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 21/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham mưu LĐ phòng trong việc xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, phân bổ khẩu vị rủi ro và định hướng phân bổ khẩu vị rủi ro cho từng mảng rủi ro:

2. Tổng hợp và phân tích rủi ro cho toàn hệ thống:

2.1. Tham mưu Lãnh đạo phòng xây dựng, cập nhật và hiệu chỉnh theo từng thời kỳ về chính sách QLRR tổng thể, khung QLRR tổng thể, các nguyên tắc quản lý từng rủi ro, nguyên tắc về dữ liệu rủi ro, nguyên tắc báo cáo rủi ro theo Basel và các thông lệ Quốc tế cho toàn hệ thống;

2.2. Thực hiện xây dựng bộ dữ liệu rủi ro (risk profile) của SCB theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng;

2.3. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các chính sách, văn bản mới ban hành của các cơ quan quản lý đến các loại rủi ro trong hoạt động của SCB theo sự phân công của Lãnh đạo phòng;

2.4.Tham gia thực hiện đánh giá hiệu quả của hệ thống QLRR và có ý kiến đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến theo hướng áp dụng các phương pháp, chuẩn mực Basel và thông lệ phù hợp với thực tế.

3. Tham gia các dự án có tính chất nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro tổng thể, bao gồm các dự án Basel: Thực hiện xây dựng và báo cáo lộ trình thực hiện việc xây dựng các công cụ nhận diện và đánh giá từng rủi ro cụ thể theo phân công.

4. Góp ý xây dựng các VBQP, các tài liệu sản phẩm dịch vụ (nếu có) và tài liệu khác có liên quan của các Phòng Hội sở có liên quan.

5. Xây dựng hệ thống báo cáo và kiểm soát các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

Yêu cầu công việc

1/ Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành liên quan Quản lý rủi ro, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán tài chính hoặc đã hoàn thành FRM, CFA.
- Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình B (tiếng Anh/tiếng Hoa/...) trở lên.
- Vi tính: có khả năng sử dụng các phần mềm VBA, SAS, SPSS hoặc các công cụ phân tích thống kê khác; sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)
2/ Kinh nghiệm:
- Số năm kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý rủi ro tín dụng.
- Có kinh nghiệm triển khai Basel 2, các mô hình quản lý rủi ro tín dụng.
3/ Kiến thức:
- Hiểu biết sâu về lĩnh vực phân tích thống kê và các loại dữ liệu.
- Hiểu biết về các quy định của NHNN, của SCB và các quy định khác liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro.
4/ Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có tư duy logic, phân tích, liên kết và xử lý các vấn đề tốt.
- Có khả năng trình bày các quan điểm, thuyết phục và định hướng người nghe.
- Chủ động, linh hoạt trong công việc
- Sắp xếp công việc khoa học và quản lý thời gian tốt

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý