Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên chính Nghiên cứu và Phát triển Đào tạo

Chuyên viên chính Nghiên cứu và Phát triển Đào tạo

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Mức Lương: Thương lượng
 • Phúc lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Thông tin liên hệ:: Chuyên nghiệp và Năng động
 • Thông tin liên hệ:: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
 • Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo
 • Ngày hết hạn: 10/10/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Xây dựng và quản lý tổng thế kế hoạch và ngân sách hoạt động đào tạo Học viện
 • Xây dựng, vận hành và quản lý các nguồn lực nội bộ phục vụ hoạt động đào tạo gồm giảng viên, văn bản định chế, phần mềm đào tạo, khung/tháp đào tạo.
 • Xây dựng cơ chế đánh giá, giám sát hiệu quả các chương trình/hoạt động đào tạo của Học viện
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đào tạo mới thúc đẩy văn hóa học tập trong tổ chức

Yêu cầu công việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh
 • Kỹ năng:
 • Sử dụng thành thạo Excel, Word, Powerpoint.
 • Có khả năng giao tiếp, tương tác tốt
 • Có khả năng nghiên cứu và phân tích.
 • Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Có khả năng đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn người khác
 • Kinh nghiệm:
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự - đào tạo
 • Biết phân tích nhu cầu đào tạo (TNA), đánh giá hiệu quả đào tạo (TIA)
 • Có kinh nghiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp/chương trình đào tạo mới cho hệ thống (Coaching, Mentoring, Blended Learning, …)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý