Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên chính Phát triển Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp

Chuyên viên chính Phát triển Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ: Ms. Trang: ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Khách hàng doanh nghiệp
  • Ngày hết hạn: 15/11/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1- Thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ KHDN

- Giám sát và thực hiện việc phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu Khách hàng nhằm xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với điều kiện phát triển của Ngân hàng.
- Thực hiện tổng hợp, phân tích và báo cáo.

- Tham mưu/Đề xuất cho lãnh đạo Phòng về công tác quản lý và xây dựng danh mục sản phẩm để tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.
- Giám sát và thực hiện nghiên cứu cải tiến sản phẩm.

- Tham mưu/Đề xuất cho lãnh đạo Phòng xây dựng chương trình 'khuyến mại nhằm đẩy mạnh bán hàng đối với sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn định hướng phát triển của Ngân hàng.
- Giám sát và thực hiện xây dựng các chương trình khuyến mãi.

- Giám sát và thực hiện liên hệ với các đối tác, cơ quan ban ngành (nếu có) để đưa các Sản phẩm ra thị trường.

- Thực hiện, xây dựng phương án, phối hợp với Đối tác/Phòng Hội sở liên quan thực hiện quảng bá các Chương trình/Chính sách/Sản phẩm/Dịch vụ trên các phương tiện truyền thông.

- Tổng hợp, xây dựng Biểu lãi suất cho vay, chiết khấu và tiền gửi của Ngân hàng dành cho KHDN.

- Định kỳ, giám sát và thực hiện báo cáo đánh giá về hiệu quả triển khai đối với các SPDV, gói SPDV và các SPDV đặc thù làm cơ sở đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

2- Hỗ trợ KHDN trong giao dịch; tiếp nhận, phối hợp xử lý than phiền/khiếu nại của KHDN.

Phối hợp với các Phòng/Ban Hội sở và Đơn vị giải đáp các thắc mắc của Khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng

3- Thực hiện, xây dựng, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác của phòng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

- Có hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng mảng Khách hàng doanh nghiệp.

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả, lập kế hoạch kinh doanh.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý