Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng

Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thu nhập: Cạnh tranh
 • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 20/03/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Quản lý danh mục tín dụng:

- Xây dựng và vận hành quy trình quản lý danh mục tín dụng.

- Thiết lập các nguyên tắc trong quản lý danh mục.

- Thiết lập các giới hạn và quản lý rủi ro tập trung của danh mục.

- Phân tích, kiểm soát, giám sát cơ cấu danh mục tín dụng.

 • Thực hiện các báo cáo phân tích sự tác động của các văn bản quy phạm pháp luật có ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng; phân tích, cảnh báo rủi ro khi có sự biến động của thị trường hàng hóa/dịch vụ trong nước hoặc quốc tế có ảnh hưởng đến danh mục tín dụng.
 • Tham mưu Lãnh đạo phòng trong việc phân bổ khẩu vị rủi ro cho từng mảng rủi ro.
 • Tham gia và đề xuất xây dựng các hạn mức rủi ro của SCB.
 • Tham gia tổ chức, xây dựng, vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo phương pháp thống kê.
 • Tham mưu Lãnh đạo phòng xây dựng, cập nhật và hiệu chỉnh theo từng thời kỳ về chính sách QLRR tổng thể, khung QLRR tổng thể, các nguyên tắc quản lý từng rủi ro, nguyên tắc về dữ liệu rủi ro, nguyên tắc báo cáo rủi ro theo Basel và các thông lệ Quốc tế cho toàn hệ thống.
 • Thực hiện xây dựng bộ dữ liệu rủi ro (risk profile) theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
 • Thực hiện nhận diện, phân tích, kiểm soát và giám sát rủi ro tín dụng.
 • Thực hiện đánh giá định kỳ về quá trình QLRR và có đề xuất điều chỉnh phù hợp, kịp thời.
 • Tham gia các dự án nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro, bao gồm các dự án Basel.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành liên quan Quản lý rủi ro, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
 • Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình B tiếng Anh trở lên.
  Biết sử dụng các phần mềm VBA, SAS, SPSS hoặc các công cụ phân tích thống kê khác; sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý rủi ro tín dụng, có kinh nghiệm triển khai Basel 2 là một lợi thế.
 • Hiểu biết về các quy định của NHNN và các quy định khác liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có tư duy logic, phân tích, liên kết và xử lý các vấn đề tốt.
 • Chủ động, linh hoạt trong công việc, sắp xếp công việc khoa học và quản lý thời gian tốt.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý