Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên /Chuyên viên Chính Giám sát Tuân thủ

Chuyên viên /Chuyên viên Chính Giám sát Tuân thủ

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức lương: Cạnh tranh
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 29/02/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Đánh giá, rà soát và hệ thống hóa các văn bản nội bộ cùa SCB đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành:

- Thực hiện giám sát tuân thủ theo phân công được giao, đảm bảo tính tuân thủ với thực tại hoạt động tại SCB và các quy định của pháp luật liên quan các nghiệp vụ: kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vốn (liên ngân hàng và NHNN), đầu tư trái phiếu chính phủ, điều hành thanh khoản, điều hành lãi suất, giao dịch vốn nội bộ, tài chính, ALCO:

  • Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát tính tuân thủ của các đơn vị trong hoạt động kinh doanh, cụ thể : thực hiện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở đối với các ĐVKD trên toàn hệ thống trong việc khắc phục các sai phạm, các khuyến nghị sau kiểm tra trong nội bộ. Đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng các quy định, quy chế, quy trình của pháp luật, của Ngân hàng nhà nước và nội bộ SCB.
  • Thực hiện theo dõi, cập nhật nội dung thay đổi đối với các văn bản quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, của nội bộ SCB, giúp các ĐVKD trên toàn hệ thống dễ dàng nắm bắt và thực hiện đầy đủ theo quy định.
  • Thực hiện kiểm tra, rà soát các giao dịch đáng ngờ trên hệ thống, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những giao dịch có độ rủi ro cao, gây thất thoát tài sản và những hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo tất cả các giao dịch, những hành vi vi phạm có thể được kiểm soát.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành liên quan Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Các chứng chỉ về quản trị rủi ro, phân tích tài chính.
- Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình B (tiếng Anh/tiếng Hoa/...) trở lên.
- Vi tính: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)
Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc tương tự.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm vể Tín dụng , Thanh toán quốc tế hoặc các nghiệp vụ giao dịch quốc tế của Ngân hàng.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 3923 0666 (Ext: 369)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý