Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Chính sách và Chăm sóc Khách hàng Doanh nghiệp

Chuyên viên Chính sách và Chăm sóc Khách hàng Doanh nghiệp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề: Tất cả ngành nghề
  • Ngày hết hạn: 29/12/2018

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý