Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm Giao dịch Quốc tế

Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm Giao dịch Quốc tế

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thông tin liên hệ: Ms. Trang : ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Khách hàng cá nhân
 • Ngày hết hạn: 30/09/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong công tác Nghiên cứu, phân tích thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng. Phối hợp với các phòng/ban liên quan thực hiện công tác xác nhận số dư nợ cho CBNV thôi việc.
 • Thực hiện nghiên cứu, phân tích thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng hiện tại và tiềm năng để xây dựng, cải tiến và triển khai sản phẩm, dịch vụ liên quan đến khách hàng doanh nghiệp, cá nhân phù hợp từng thời kỳ.
 • Nghiên cứu, xây dựng và quản lý (tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện) các VBQP, công cụ, phần mềm, chương trình quản lý, …
 • Thực hiện nghiên cứu, xây dựng và quản lý (tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện) các VBQP, công cụ, phần mềm, chương trình quản lý,...liên quan để thực hiện tất cả sản phẩm, dịch vụ TTTM & TTQT của khách hàng doanh nghiệp, cá nhân.
 • Quản trị danh mục sản phẩm, dịch vụ TTTM, TTQT.
 • Xây dựng và quản lý chính sách bán hàng, chính sách khách hàng, khuyến mại, ưu đãi về sản phẩm TTTM&TTQT.
 • Tư vấn, hướng dẫn sản phẩm, dịch vụ TTTM, TTQT và Kiều hối cho ĐVKD và khách hàng.
 • Nghiên cứu, xây dựng và quản lý biểu phí liên quan đến sản phẩm, dịch vụ TTTM & TTQT của khách hàng doanh nghiệp, cá nhân.
 • Góp ý xây dựng các VBQP, các tài liệu sản phẩm dịch vụ (nếu có) và tài liệu khác có liên quan của các Phòng Hội sở.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh.

Yêu cầu công việc

 • Ưu tiên CBNV có kinh nghiệm trên 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh Tài trợ thương mại /Thanh toán Quốc tế.
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan;
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc TOEIC tối thiểu 450 hoặc TOEFL tối thiểu 500 hoặc IELTS 4.5

Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý