Các vị trí tuyển dụng

Hội sở - Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát và Kiểm soát Rủi ro Tín dụng

Hội sở - Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát và Kiểm soát Rủi ro Tín dụng

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Lương thưởng: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/06/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

+ Thực hiện giám sát các tiêu chí theo bộ chỉ tiêu giám sát rủi ro tín dụng nội bộ.

+ Thực hiện báo cáo sai sót, lỗi nhập liệu và lỗi chấm điểm trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, lỗi tuân thủ trong việc cung cấp báo cáo tài chính của Khách hàng Doanh nghiệp. Rà soát các sai sót, dữ liệu bất thường trên hệ thống liên quan đến các khoản mục về: nguyên nhân chuyển nhóm nợ, thông tin về các khoản nợ cơ cấu, lãi dự thu, lãi ngoại bảng, TSĐB …

+ Thực hiện giám sát tình hình thực hiện quy trình, quy định liên quan đến cấp tín dụng, chính sách sản phẩm của ĐVKD.

+ Xây dựng phương pháp tự động hóa và chạy dữ liệu giám sát

Yêu cầu công việc

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê;

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác tại bộ phận Kiểm soát nội bộ hoặc giám sát hoạt động vận hành khác (Kiểm soát viên, kiểm soát sau…) của Ngân hàng (tại các mảng Tín dụng, kế toán, dịch vụ khách hàng, nguồn vốn, thẻ và ngân hàng điện tử) hoặc 01 năm kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng;

+ Nắm vững cơ chế, quy chế, quy trình, quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng về tín dụng, quản lý rủi ro.
+ Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
+ Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.

Cách thức nộp hồ sơ

Bấm chọn "Nộp đơn" theo mục bên cạnh để có thể ứng tuyển ngay vị trí này.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 39 230 666 Ext: 350

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý