Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý rủi ro Vận hành

Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý rủi ro Vận hành

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức lương: Cạnh tranh
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 29/02/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tài liệu chi phối hoạt động quản lý rủi ro vận hành, bao gồm: chính sách, văn bản quy phạm (VBQP) …

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, hướng dẫn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo phân công.

2. Tổ chức thực hiện quản lý rủi ro vận hành khu vực thông qua:

- Thực hiện/phối hợp thực hiện kiểm soát tính tuân thủ tại các Đơn vị định kỳ/đột xuất;

- Thực hiện/phối hợp thực hiện việc xem xét, xác minh và báo cáo trình Tổng Giám đốc về các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ và hoạt động Ngân hàng.

3. Thực hiện quản lý văn bản quy phạm:

- Tổ chức đăng ký soạn thảo mới và tu chỉnh VBQP cho toàn hệ thống;

- Rà soát các tài liệu chất lượng để phát hiện các quy định chưa chặt chẽ, có thể dẫn đến rủi ro, kiến nghị cảnh báo hoặc đề xuất chỉnh sửa cho an toàn nhằm phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn;

- Góp ý cho các dự thảo VBQP của các Phòng Hội sở, kiểm soát nội dung và hình thức các VBQP khi ban hành;

- Tiếp nhận các sáng kiến, cải tiến để điều chỉnh quy chế, quy trình, các thủ tục, chính sách trong quá trình tác nghiệp toàn hàng;

- Thực hiện/phối hợp thực hiện đánh giá việc áp dụng, tuân thủ tài liệu chất lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Hội sở kiến nghị, các cải tiến cho phù hợp;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.
- Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình B (tiếng Anh/tiếng Hoa/...) trở lên.
- Vi tính: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro vận hành, hoạt động.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý