Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

CV/CVC Tổng hợp và Quản lý dự án - Khối Thẩm định và Phê duyệt

CV/CVC Tổng hợp và Quản lý dự án - Khối Thẩm định và Phê duyệt

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lương chức danh: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Khu vực làm việc: Hội sở Ngân hàng SCB
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 10/12/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thực hiện Quản lý các dự án dự kiến và/hoặc đang phát sinh của các khoản cấp tín dụng tại Phòng Thẩm định Khách hàng Wholesale và các dự án phát sinh.
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ tín dụng liên quan Khách hàng Wholesale.
 • Thực hiện quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ các báo cáo phát sinh tại Phòng Thẩm định Khách hàng Wholesale.
 • Thực hiện Tổng hợp và Quản lý các dự án dự kiến và/hoặc đang phát sinh của các khoản cấp tín dụng tại Phòng Thẩm định Khách hàng Wholesale.

Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Dự án…
 • Am hiểu về hoạt động thẩm định hồ sơ tín dụng trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.
 • Am hiểu luật pháp liên quan đến lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Bất động sản, Dự án...
 • Nắm vững cơ chế, quy chế, quy trình, quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng về tín dụng, quản lý rủi ro.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.

Cách thức nộp hồ sơ

Bấm chọn "Nộp đơn" theo mục bên cạnh để có thể ứng tuyển ngay vị trí này.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 22228686 (ext: 8253)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý