Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Giám sát cuộc gọi - Phòng Thẩm định và Phê duyệt KHCN

Chuyên viên Giám sát cuộc gọi - Phòng Thẩm định và Phê duyệt KHCN

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ Ms.Diễm Trang: ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Khách hàng cá nhân
  • Ngày hết hạn: 21/09/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch chấm điểm chất lượng cuộc gọi bán hàng phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

- Nghe và chấm điểm cuộc gọi hàng ngày theo kế hoạch và tiêu chí chấm điểm đã xây dựng.

- Tổ chức/tham gia các buổi đào tạo, sinh hoạt nâng cao kỹ năng thẩm định qua điện thoại cho CBNV phòng

- Tham gia góp ý xây dựng các VBQP của các Phòng nghiệp vụ có liên quan.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác chấm điểm chất lượng cuộc gọi thẩm định

- Thực hiện các nội qui tuân thủ theo qui định của Phòng và SCB.

- Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ của Phòng theo đúng Quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành có liên quan: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh…

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

'- Am hiểu về công tác quản lý/ giám sát chất lượng cuộc gọi thẩm định tại các Ngân hàng, tổ chức Tài chính

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý