Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý kinh doanh sản phẩm phi tín dụng - Hội sở

Chuyên viên Quản lý kinh doanh sản phẩm phi tín dụng - Hội sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ: Ms. Trang : ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Khách hàng cá nhân
  • Ngày hết hạn: 29/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh mảng DVKH tại các Đơn vị

2. Tham gia triển khai các phương thức bán hàng tại quầy, xây dựng và triển khai các phương án bán hàng/phương án kinh doanh và các chương trình thi đua nội bộ dành cho CBNV thuộc mảng DVKH tại các Đơn vị.

3. Hỗ trợ triển khai hoạt động thúc đẩy bán hàng tại Đơn vị.

- Hỗ trợ công tác giám sát tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình thi đua nội bộ và đề xuất các phương án điều chỉnh kịp thời (nếu có).

- Tham gia tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Đơn vị liên quan đến chính sách giá/phí của sản phẩm nằm ngoài biểu phí theo Quy định của SCB (đối với sản phẩm tiền gửi, Thẻ và các dịch vụ tại quầy)

- Hỗ trợ xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động thúc đẩy bán hàng theo từng Khu vực/Đơn vị

- Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng tổ chức bán hàng, kỹ năng bán hàng cho các CBNV thuộc mảng DVKH tại các Đơn vị.

- Góp ý xây dựng các VBPQ của các Phòng Hội sở; góp ý xây dựng các sản phẩm/dịch vụ, chương trình khuyến mãi đối với các sản phẩm/dịch vụ thuộc phân khúc KHCN.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...).
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệmlàm việc ở mảng Quản lý kinh doanh/Thúc đẩy kinh doanh hoặc tương đương.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý