Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Cá nhân - P. Quản Lý Kinh Doanh Hội Sở

Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng Cá nhân - P. Quản Lý Kinh Doanh Hội Sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Phúc lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Mức Lương: Thương lượng
 • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 15/04/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ xây dựng, tổ chức, triển khai các chương trình thi đua bảo hiểm (kênh bancassuarance)
 • Hỗ trợ tra soát, tính toán kết quả của các chương trình thi đua theo đúng nội dung và thể lệ chương trình
 • Hỗ trợ chi thưởng, và thanh toán các chi phí chương trình thi đua.
 • Hỗ trợ truyền thông các chương trình thi đua, cập nhật kết quả.
 • Phối hợp với đối tác hỗ trợ tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo cho các Đơn vị kinh doanh, khách hàng
 • Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm ngân hàng – phụ trách kênh bancassuarance hoặc
 • kinh nghiệm bảo hiểm - phụ trách kênh bancassuarance.
 • Giỏi excel, word, Powerpoint.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý