Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Hỗ trợ Thẩm định và phê duyệt - Hội sở

Chuyên viên Hỗ trợ Thẩm định và phê duyệt - Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
 • Chế độ đãi ngộ: Cạnh tranh và đáp ứng thỏa đáng
 • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 26/01/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Kiểm soát việc thực hiện hỗ trợ các công việc có liên quan đối với các hồ sơ phát sinh thuộc phạm vi xử lý của phòng:

 • Kiểm soát việc tiếp nhận và phân bổ hồ sơ Thẩm định/Tái thẩm định của khách hàng thuộc phân khúc bán lẻ NV/CV TĐTD KHCN.

 • Kiểm soát việc tiếp nhận và phân bổ hồ sơ nhập liệu hồ sơ mở/nâng/giảm,…hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 • Kiểm soát các công việc hành chính liên quan đến việc quản lý, lưu trữ tất cả hồ sơ tín dụng (mở và quản lý sổ theo dõi tờ trình/phiếu ý kiến,…) các công văn đi và đến của phòng.

 1. Thực hiện phê duyệt hồ sơ mở/nâng/giảm,…hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng trên hệ thống phần mềm:

 • Thực hiện kiểm tra tính chính xác hồ sơ thông tin nhập liệu và hồ sơ thực tế của khách hàng.

 • Thực hiện phê duyệt hồ sơ mở/nâng/giảm,…hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng trên hệ thống phần mềm

3. Nhiệm vụ khác:

 • Tham gia xây dựng/góp ý các chính sách,hướng dẫn về công tác vận hành được phân công.
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

 • Thực hiện cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.

 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy định, quy trình có liên quan.

 • Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan.

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh ...
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...) trở lên.
 • Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm Giao dịch viên/Kiểm soát viên giao dịch tại các TCTD.

3. Am hiểu trong việc sử dụng hệ thống phần mềm của các TCTD.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý