Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Không yêu cầu kinh nghiệm

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Không yêu cầu kinh nghiệm

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lương kinh doanh hàng tháng: Không giới hạn
 • Ngành nghề: Khách hàng cá nhân
 • Ngày hết hạn: 18/01/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Trình độ học vấn từ Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan .
 • Ưu tiên có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng.
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc độc lập

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 3923 0666 (Ext: 355) - yennth6@scb.com.vn

Yêu cầu công việc

 • Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng của khách hàng; thu thập hồ sơ tín dụng; thẩm định khách hàng; trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của SCB.
 • Khai thác, tiếp thị bán các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của SCB
 • Giám sát tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm; đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi khách hàng theo định kỳ, đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.
 • Thực hiện các chương trình, sự kiện quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của SCB.
 • Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý