Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên/ Nhân viên Kế hoạch - Hội Sở

Chuyên viên/ Nhân viên Kế hoạch - Hội Sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Thỏa thuận
  • Chế độ: Đãi ngộ tài chính và phi tài chính hấp dẫn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 31/07/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Thực hiện việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch hành động của toàn hàng và các đơn vị:

- Thực hiện việc xây dựng định hướng tổng thể hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

- Thực hiện việc xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hành động của toàn hàng và các đơn vị.

- Thực hiện điều chỉnh kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hành động của toàn hàng và các đơn vị.

2. Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch hành động của toàn hàng và các đơn vị:

- Thực hiện phân tích, giám sát và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hàng định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình thi đua trong công tác kế hoạch.

- Phối hợp xây dựng cơ chế liên quan đến thi đua, khen thưởng và cơ chế chi trả lương, đánh giá thành tích CBNV của Ngân hàng.

3. Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện cập nhật các văn bản pháp quy liên quan và điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ Kế hoạch một cách kịp thời.

- Xây dựng, cải tiến và hướng dẫn thực hiện các VBQP liên quan đến công tác của phòng

- Xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

- Góp ý xây dựng các VBQP của các Phòng có liên quan tại Hội sở.

- Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan.

4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo phụ trách về tình hình thực hiện các công việc liên quan.

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Trình độ:
+ Tốt nghiệp Đại học loại Khá, Giỏi trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh ...
+ Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.
+ Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)

- Kinh nghiệm: 0 - 1 năm kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và tại các vị trí có liên quan đến Tài chính Kế hoạch.

- Kiến thức:
- Am hiểu rộng về các nghiệp vụ Ngân hàng.
- Có kiến thức về Tài chính Kế hoạch.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý