Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên/Nhân viên Tài chính - Hội sở

Chuyên viên/Nhân viên Tài chính - Hội sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
  • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 18/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Triển khai công tác xây dựng, điều chỉnh kế hoạch ngân sách của toàn hàng và các đơn vị:

- Thực hiện việc xây dựng kế hoạch ngân sách của Toàn hàng và các đơn vị.

- Thực hiện điều chỉnh kế hoạch ngân sách của Toàn hàng và các đơn vị.

2. Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách của toàn hàng và các đơn vị:

- Thực hiện việc giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách hoạt động.

- Tham mưu đối với các khoản phát sinh ngoài kế hoạch.

3. Quản lý việc đánh giá hiệu quả tài chính và dự báo thu nhập - chi phí của Ngân hàng:

- Thực hiện việc phân tích, đánh giá tình hình thu nhập chi phí toàn hàng định kỳ.

- Tham mưu dự báo thu nhập - chi phí của Ngân hàng định kỳ.

- Thực hiện nghiên cứu/xây dựng các báo cáo thông tin quản trị tài chính phục vụ công tác quản trị điều hành.

- Thực hiện việc quản lý và tham mưu về giải pháp tối ưu hóa chi phí hoạt động.

4. Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện cập nhật các văn bản pháp quy liên quan và điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ Tài chính một cách kịp thời.

- Xây dựng, cải tiến và hướng dẫn thực hiện các VBQP liên quan đến công tác của phòng

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo phụ trách về tình hình thực hiện các công việc liên quan.

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

'Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh ...
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)

Kinh nghiệm:

- Nhân viên Tài chính: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và tại các vị trí có liên quan đến Tài chính.

- Chuyên viên Tài chính: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và tại các vị trí có liên quan đến Tài chính, có kiến thức sâu về nghiệp vụ chuyên môn.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý

----- Additionally, paste this code immediately after the opening tag: ----- ----- GA TRACKING CODE: -----