Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên/Nhân viên Vận hành Core - Hội sở

Chuyên viên/Nhân viên Vận hành Core - Hội sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
  • Lương thưởng: Hấp dẫn và thu hút
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 28/02/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Quản lý vận hành hệ thống Core Banking, ERP và hệ thống khác thuộc Phòng quản lý, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định.

- Hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trong vận hành hệ thống do phòng quản lý (CoreBanking, ERP, Treasury ..) toàn hàng.

- Thực hiện phân tích và gửi lỗi cho nhà cung cấp, phối hợp với nhà cung cấp kiểm tra và nghiệm thu các bản vá lỗi.

- Xử lý cuối ngày, tháng, quyết toán năm trên các hệ thống do phòng quản lý.

- Thực hiện cải tiến hệ thống do phòng quản lý ( CoreBanking, ERP, Treasury ..) toàn hàng.

- Đề xuất cải tiến quy trình hỗ trợ, vận hành và các quy trình liên quan nhằm cải tiến năng suất và chất lượng sử dụng các hệ thống thuộc Phòng quản lý.

- Xây dựng và cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác và theo yêu cầu của các Phòng/Ban.

2. Phát triển và triển khai các tính năng trên hệ thống Core Banking, ERP và các ứng dụng kết nối vào Core, ERP.

- Xây dựng các ứng dụng trên Core, kết nối vào Core.

- Hỗ trợ phòng ban liên quan trong việc kiểm thử chương trình

3. Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng thuộc Phòng quản lý.

4. Nhiệm vụ khác

- Xây dựng quy chế, quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện liên quan đến hoạt động của Phòng.

- Xây dựng hệ thống báo cáo và thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa, ...) trở lên.

2. Kinh nghiệm:

- Chuyên viên: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin Tài chính Ngân hàng.

- Nhân viên: Không yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý

----- Additionally, paste this code immediately after the opening tag: ----- ----- GA TRACKING CODE: -----