Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Phân tích tổng hợp

Chuyên viên Phân tích tổng hợp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thu nhập: Cạnh tranh
  • Chế đỗ đãi ngộ: Thu hút
  • Ngành nghề: Tất cả ngành nghề
  • Ngày hết hạn: 20/03/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham mưu LĐ phòng trong việc phân bổ khẩu vị rủi ro và định hướng phân bổ khẩu vị rủi ro cho từng mảng rủi ro.

2. Tổng hợp và phân tích rủi ro cho toàn hệ thống.

3. Tham gia các dự án có tính chất nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro tổng thể, bao gồm các dự án Basel.

3.1. Tham gia các dự án nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro, bao gồm các dự án Basel.

3.2.Thực hiện xây dựng và báo cáo lộ trình thực hiện việc xây dựng các công cụ nhận diện và đánh giá từng rủi ro cụ thể theo phân công.

4. Nhiệm vụ khác

4.1. Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo và thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

4.2. Thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan

4.3. Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành liên quan Quản lý rủi ro, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán tài chính hoặc đã hoàn thành FRM, CFA.
- Vi tính: sử dụng các phần mềm VBA, SAS, SPSS hoặc các công cụ phân tích thống kê khác; sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)
Kinh nghiệm:
- Số năm kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý rủi ro tín dụng.
- Có kinh nghiệm triển khai Basel 2, các mô hình quản lý rủi ro tín dụng.

Kiến thức:
- Hiểu biết về lĩnh vực phân tích thống kê và các loại dữ liệu.
- Hiểu biết về các quy định của NHNN, của SCB và các quy định khác liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có tư duy logic, phân tích, liên kết và xử lý các vấn đề tốt.
- Có khả năng trình bày các quan điểm, thuyết phục và định hướng người nghe.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý