Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển đối tác liên kết

Chuyên viên Phát triển đối tác liên kết

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thông tin liên hệ: Ms. Trang: ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 15/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Tìm kiếm và phát triển các đối tác mới tiềm năng có thể hợp tác phát triển doanh số các Sản phẩm tín dụng khách hàng bán lẻ (BĐS, ô tô, ...)
 • Quản lý danh mục đối tác liên kết toàn hệ thống.
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác.
 • Xây dựng, thực hiện kế hoạch hợp tác với đối tác nhằm phát triển Sản phẩm dịch vụ khách hàng bán lẻ.
 • Chăm sóc các đối tác, giải quyết những vấn đề phát sinh với đối tác trong thời gian hợp tác.
 • Thực hiện việc xây dựng, triển khai chính sách chăm sóc đối tác.
 • Khảo sát thị trường, tham khảo thông tin và xây dựng các chỉ tiêu để lựa chọn được đối tác chất lượng đồng thời xây dựng chính sách tương ứng để duy trì quan hệ lâu dài, hiệu quả với đối tác.
 • Soạn thảo các chính sách, quy định và quy trình phục vụ cho công tác liên kết đối tác trên toàn hệ thống.
 • Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ học vấn: Đại Học trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, Tài chính - Tín dụng
 • Kinh nghiệm công tác: tối thiểu 02 năm công tác tại vị trí QHKH cá nhân. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Tiếng Anh giao tiếp.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý