Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Chính Phát triển Đối tác liên kết Khách hàng Doanh nghiệp

Chuyên viên Chính Phát triển Đối tác liên kết Khách hàng Doanh nghiệp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ: Ms. Trang: ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Khách hàng doanh nghiệp
  • Ngày hết hạn: 30/09/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Phát triển và quản lý quan hệ với các đối tác liên kết KHDN:

- Xây dựng chính sách, quy định về việc lựa chọn và phát triển đối tác liên kết phù hợp với chiến lược kinh doanh của Khối

- Phân tích, đánh giá tiềm năng và xác định cơ hội với từng nhóm đối tác liên kết.

- Đánh giá, thẩm định và đề xuất phát triển các KHDN hiện hữu thành đối tác liên kết.

- Tìm kiếm và phát triển các đối tác mới tiềm năng

2. Nghiên cứu và đề xuất các chương trình và thỏa thuận hợp tác với các đối tác liên kết

- Nghiên cứu đề xuất các chương trình hợp tác phù hợp với các đối tác liên kết.

- Soạn thảo các thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với các đối tác liên kết.

- Triển khai và quản lý các chương trình hợp tác với các đối tác liên kết.

- Hỗ trợ đối tác liên kết tổ chức các chương trình/sự kiện để phát triển KHDN.

3. Đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác, giới thiệu khách hàng.

- Theo dõi và đánh giá các chương trình hợp tác với đối tác liên kết.

- Đề xuất và xây dựng tiêu chí đo lường, đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác với đối tác liên kết.

4. Hỗ trợ ĐVKD trong công tác phát triển KHDN mới

- Xây dựng và triển khai chương trình liên kết (Sở kế hoạch đầu tư, Công ty tư vấn…) để phát triển KHDN mới;

- Hỗ trợ ĐVKD trong việc tiếp cận, tiếp thị và phát triển KHDN từ các đối tác liên kết.

5. Nghiên cứu các giải pháp, ứng dụng công nghệ theo nhu cầu khách hàng thông qua đối tác liên kết.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh…

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Có hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng mảng Khách hàng doanh nghiệp.

- Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (tín dụng, bán hàng…).

- Ưu tiên ứng viên nghiệm làm việc ở vị trí phát triển đối tác/quản lý kinh doanh KHDN

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý