Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển mạng lưới

Chuyên viên Phát triển mạng lưới

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • Môi trường làm việc:: Chuyên nghiệp và Năng động
  • Thông tin liên hệ:: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Phát triển mạng lưới
  • Ngày hết hạn: 09/10/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Thực hiện việc xây dựng, phát triển hệ thống đơn vị giao dịch và thay đổi lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng từng thời kỳ

Tổng hợp đề xuất của các Chi nhánh và có ý kiến đề xuất bổ sung/ loại bỏ kế hoạch mạng lưới do các Chi nhánh đề xuất.

Thực hiện việc mở rộng, phát triển, di dời mạng lưới theo kế hoạch được giao.

Soạn thảo hồ sơ trình TGĐ, HĐQT, NHNN về việc mở rộng, phát triển, di dời mạng lưới.

Thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin kinh tế xã hội, thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh về công tác phát triển mạng lưới …

Đề xuất các tiêu chí, hướng dẫn các Chi nhánh trong việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở các Đơn vị.

Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để thành lập mới, thay đổi trụ sở hoạt động, chấm dứt hoạt động, Chi nhánh, PGD, ATM. Thay đổi Chi nhánh quản lý các PGD, ATM.

Thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng đề án thành lập Chi nhánh.

Thực hiện khảo sát, tìm kiếm đàm phán hợp đồng thuê mặt bằng đặt trụ sở Chi nhánh, đối với các Chi nhánh được thành lập mới.

Phối hợp Chi nhánh và các Phòng Hội sở thực hiện khảo sát đánh giá để lựa chọn mặt bằng cho các Phòng Giao dịch mới hoặc để thay đổi trụ sở Chi nhánh/Phòng Giao dịch hiện hữu trên cơ sở đề xuất của Chi nhánh.

Kiểm tra và có ý kiến đề xuất Ban lãnh đạo Phòng về hiệu quả việc thành lập Phòng Giao dịch của các Chi nhánh (do Chi nhánh đề xuất).

Soạn thảo hồ sơ, văn bản gửi NHNN, Sở KHĐT, BHTG liên quan đến quy hoạch mạng lưới.

Theo dõi tiến độ cải tạo sửa chữa, trang bị tài sản, tuyển dụng nhân sự cho các Chi nhánh, PGD thành lập mới để làm báo cáo NHNN, phối hợp với các đơn vị trình ngày khai trương hoạt động.

Đánh giá tình hình địa điểm, địa bàn và hỗ trợ các vấn đề liên quan tới điều chỉnh giá, gia hạn hợp đồng thuê trụ sở.

Thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác xây dựng đề án và hồ sơ trình thay đổi lĩnh vực hoạt động của ngân hàng: bổ sung nội dung hoạt động của ngân hàng, thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Quản lý thời hạn của các hợp đồng thuê trụ sở được phân công. Làm thông báo nhắc nhở các Chi nhánh.

Thực hiện việc xây dựng quy chế, quy định và hướng dẫn liên quan đến công tác phát triển mạng lưới.

Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo phụ trách về tình hình thực hiện công tác Phát triển mạng lưới, báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh…
- Ngoại ngữ (tiếng Anh): Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn.

Kỹ năng:
+ Văn hóa giao tiếp công sở;
+ Kỹ năng giao tiếp,
+ Kỹ năng làm việc nhóm;
+ Kỹ năng soạn thảo văn bản;
+ Kỹ năng phân tích tổng hợp/ thống kê.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý