Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên phát triển sản phẩm cho vay Bất động sản - Hội Sở

Chuyên viên phát triển sản phẩm cho vay Bất động sản - Hội Sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Nghiên cứu xây dựng và cải tiến chính sách sản phẩm, chính sách lãi suất, phí, hoa hồng,...
- Xây dựng sản phẩm, chính sách phát triển tín dụng theo đối tác hợp tác
- Triển khai, giám sát tình hình triển khai sản phẩm/Chương trình theo các chỉ tiêu được giao, có đánh
giá kịp thời và đề xuất điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung phù hợp.
- Phối hợp với Phòng ban liên quan, phòng/Ban phụ trách Marketing tổ chức đào tạo, truyền thông,
xây dựng kế hoạch quảng bá chính sách/chương trình đúng tiến độ và hiệu quả.
- Các công việc khác do Lãnh đạo phân công.

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: Đại Học.
- Kinh nghiệm công tác: tối thiểu 03 năm công tác tại vị trí QHKH cá nhân/tài chính cá nhân. Ưu tiên
các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương; hiểu về sản phẩm cho vay Bất Động Sản
- Thành thạo sử dụng các phần mềm VP

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý