Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Dịch vụ phi tín dụng

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Dịch vụ phi tín dụng

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thông tin liên hệ: MS Trang: ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 15/11/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Tham gia xây dựng và triển khai sản phẩm tiền gửi, các dịch vụ phi tín dụng dành cho Khách hàng Cá nhân.
 • Tham gia xây dựng và triển khai chính sách đối với các sản phẩm tiền gửi, các dịch vụ phi tín dụng dành cho Khách hàng Cá nhân.
 • Thực hiện quản lý danh mục sản phẩm tiền gửi và sản phẩm dịch vụ phi tín dụng dành cho Khách hàng Cá nhân.
 • Thực hiện mô tả điều chỉnh/cải tiến các hệ thống/chương trình/phần mềm/báo cáo để hỗ trợ Đơn vị thực hiện các giao dịch tiền gửi và các dịch vụ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Phối hợp với các Đối tác/Phòng Hội sở liên quan để xây dựng yêu cầu nghiệp vụ cho các hệ thống/chương trình quản lý sản phẩm dịch vụ phi tín dụng và tham gia vào quá trình xây dựng tính năng hệ thống
 • Hỗ trợ các Đơn vị xây dựng và triển khai sản phẩm dịch vụ cá nhân.
 • Hướng dẫn và giải đáp cho các Đơn vị triển khai thực hiện các sản phẩm dịch vụ cá nhân.
 • Hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mại/chính sách dành cho Khách hàng tiền gửi, Khách hàng Cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng.
 • Phối hợp với các Phòng Hội sở liên quan xây dựng các chương trình thi đua, các VBQP liên quan đến sản phẩm tiền gửi và các sản phẩm phi tín dụng.
 • Góp ý xây dựng các VBQP của các Phòng Hội sở, góp ý xây dựng các sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại đối với các sản phẩm dịch vụ thuộc phân khúc Khách hàng Cá nhân.
 • Thực hiện các công tác vận hành giao dịch CCTG và Trái phiếu.
 • Phân tích đánh giá số liệu báo cáo liên quan đến các sản phẩm tiền gửi.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh).
 • Vi tính: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop,…)

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, ưu tiên Giao dịch viên/Kiểm soát viên/Kế toán nội bộ.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý