Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Dịch vụ phi tín dụng

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Dịch vụ phi tín dụng

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề: Tín dụng
  • Ngày hết hạn: 31/01/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng và triển khai sản phẩm tiền gửi, các dịch vụ phi tín dụng dành cho Khách hàng cá nhân (ngoại trừ dịch vụ thanh toán quốc tế/Western Union; Kinh doanh ngoại hối; Bảo hiểm).

- Tham gia xây dựng và phát triển các sản phẩm tiền gửi và dịch vụ truyền thống tại quầy mới bao gồm: đặc tính sản phẩm, công nghệ, tính pháp lý,….

- Tham gia hỗ trợ xây dựng các đặc tính, phí, lãi sản phẩm, thiết kế thẻ và các ấn phẩm đi kèm thẻ, các thủ tục pháp lý liên quan đến (NHNN, TCTQT…)

- Tham gia xây dựng và phát triển các tính năng/tiện ích mới của các dịch vụ Ngân hàng điện tử (đặc tính, thiết kế giao diện,…); Hỗ trợ tìm kiếm các đối tác cung cấp các ứng dụng tích hợp với dịch vụ của SCB: Zalo, Facebook,…

- Thực hiện việc quản lý hoạt động của các đối tác liên kết ưu đãi (SCB Plus)

- Thực hiện quản lý danh mục sản phẩm tiền gửi và sản phẩm dịch vụ phi tín dụng dành cho KHCN

- Tham gia xây dựng và triển khai chính sách đối với các các sản phẩm tiền gửi, các dịch vụ phi tín dụng dành cho Khách hàng cá nhân (ngoại trừ dịch vụ thanh toán quốc tế/Western Union; Kinh doanh ngoại hối; Bảo hiểm).

- Hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mãi/chính sách dành cho KH tiền gửi, KH cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng

- Hướng dẫn và hỗ trợ Đơn vị xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi tại địa phương theo sự kiện; Theo dõi việc triển khai và đánh giá hiệu quả của từng chương trình khuyến mãi.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan;

- Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng hoặc phát triển sản phẩm Tín Dụng Khách hàng bán lẻ.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý