Các vị trí tuyển dụng

Hội sở- Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Thẻ - Khối Bán Lẻ

Hội sở- Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Thẻ - Khối Bán Lẻ

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 10/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Bộ phận PTSP Thẻ phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật

1.1/ Góp ý xây dựng các Quy chế/ Quy định liên quan đến hoạt động Phát triển sản phẩm Thẻ

1.2/ Cập nhật hệ thống chính sách, VBLQ và các văn bản khác liên quan đến hoạt động kinh doanh Thẻ theo quy định của NHNN và pháp luật. Tiếp thu các kiến nghị trong quá trình giám sát của NHNN/Cơ quan chức năng/QLRR/KTNB và từ thực tế để liên tục bổ sung cập nhật các hệ thống chính sách, VBLQ liên quan phù hợp với tình hình hoạt động của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

1.3/ Xây dựng, góp ý các VBLQ liên quan đến hoạt động PTSP Thẻ

2. Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

2.1/ Phát triển sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu KH và thị trường:

Thực hiện các khảo sát thị trường, cập nhật tin tức thị trường và đối thủ, lập báo cáo sản phẩm và phân tích, so sánh ưu khuyết điểm của sản phẩm Thẻ SCB và đối thủ.

Thiết kế sản phẩm mới đồng thời cải tiến các sản phẩm hiện hữu để tạo sự khác biệt, cạnh tranh và phù hợp với thị trường, thị hiếu người tiêu dùng và định hướng kinh doanh của Ngân hàng cũng như của Khối DVNH&TCCN trong từng thời kỳ

Thiết kế sản phẩm mới đồng thời cải tiến các sản phẩm hiện hữu để tạo sự khác biệt, cạnh tranh và phù hợp với thị trường, thị hiếu người tiêu dùng và định hướng kinh doanh của Ngân hàng cũng như của Khối DVNH&TCCN trong từng thời kỳ

Đề xuất xây dựng, quản trị chính sách giá, phí cho các dòng sản phẩm thẻ, chính sách giá/phí đặc thù của từng nhóm đối tượng KH

2.2/ Hoàn thành mục tiêu phát triển số lượng thẻ hàng năm theo định hướng của Ngân hàng và của Khối DVNH&TCCN

Nghiên cứu, xây dựng, triển khai và quản lý các Chính sách xét cấp thẻ dành cho KHCN

Nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi phát hành thẻ thuộc phân khúc KHCN

Lên danh sách và tặng quà cho các KH thỏa điều kiện các chương trình khuyến mãi kích thích phát hành thẻ

2.3/ Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh số thẻ hàng năm theo định hướng của Ngân hàng và của Khối DVNH&TCCN

Nghiên cứu xây dựng các chương trình khuyến mãi kích thích chi tiêu thẻ thuộc phân khúc KHCN

Lên danh sách và tặng quà cho các KH thỏa điều kiện các chương trình khuyến mãi kích thích chi tiêu thẻ

Phối hợp chấm số liệu hoàn tiền của thẻ. Lên danh sách tặng quà cho các KH đủ điều kiện nhận quà theo các chương trình, chính sách KH trung thành của thẻ

2.4/ Công tác đào tạo, truyền thông sản phẩm, chính sách

Phối hợp thiết kế và triển khai các kế hoạch marketing cho mảng Thẻ

Soạn thảo tài liệu truyền thông. Phối hợp trong công tác truyền thông các quy trình, chính sách, sản phẩm, chương trình khuyến mãi thẻ đến các Đơn vị kinh doanh

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ liên quan mảng Sản phẩm Dịch vụ được phân công và tự đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ

Phối hợp các Phòng/Khối cập nhật, hoàn thiện Giáo trình đào tạo và đề thi nghiệp vụ liên quan đến các Chính sách/Sản phẩm/Chương trình dành cho Khách hàng cá nhân được phân công

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh khá tốt.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm dịch vụ hoặc marketing thuộc ngành tài chính ngân hàng

Có kiến thức về ngân hàng, tổng quan về thẻ, nghiệp vụ phát triển sản phẩm Thẻ trong Ngân hàng

Kỹ về tổng hợp và phân tích số liệu

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý