Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hub Kinh doanh Giải pháp Thanh toán

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hub Kinh doanh Giải pháp Thanh toán

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thu Nhập: Cạnh Tranh - Hấp Dẫn
 • Chế độ: Hấp dẫn theo quy định nhà nước, ngân hàng
 • Nơi Làm Việc:: Tp. Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ gửi hồ sơ:: Mr. Sơn- 0902 224 214 - sonnnh@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thực hiện triển khai các hoạt động kinh doanh Giải pháp thanh toán
 • Tìm kiếm, phát triển Đơn vị chấp nhận (ĐVCN) lắp đặt POS/QR và các giải pháp thanh toán khác
 • Thực hiện kinh doanh chấp nhận thẻ qua POS, lắp đặt QR Merchant và các giải pháp thanh toán khác
 • Thực hiện công tác quản lý rủi ro và hiệu quả bán
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo phân công của các cấp quản lý

Yêu cầu công việc

 • Kinh nghiệm: tại mảng Các giải pháp thanh toán tại các tổ chức tín dụng hoặc các vị trí tương đương.

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...

 • Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh KHDN trong lĩnh vực ngân hàng

 • Hiểu biết về nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ tín dụng ngân hàng.

 • Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, đàm phán

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý