Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý dư nợ thẻ

Chuyên viên Quản lý dư nợ thẻ

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ: Ms. Trang : ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Khách hàng cá nhân
  • Ngày hết hạn: 20/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Quản lý dư nợ Thẻ tín dụng của toàn hệ thống và xử lý dư nợ Thẻ tín dụng quá hạn dưới 90 ngày

- Xây dựng các công cụ quản lý dư nợ thẻ tín dụng hiệu quả, các phương pháp/kịch bản xử lý nợ thẻ tín dụng quá hạn dưới 90 ngày.

- Xây dựng lực lượng nhân sự quản lý dư nợ thẻ tín dụng tập trung.

- Thực hiện công tác nhắc nhở và đôn đốc Khách hàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng đến hạn và quá hạn thanh toán.

- Rà soát, bàn giao và phối hợp với các Phòng ban có chức năng trong công tác xử lý nợ thẻ tín dụng từ 90 ngày trở lên.

- Đào tạo, hỗ trợ các Đơn vị các kỹ năng cần thiết trong công tác xử lý nợ thẻ tín dụng dưới 90 ngày trở lên.

- Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất liên quan nợ thẻ tín dụng theo quy định.

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng /Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan đến tài chính ngân hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp/ thống kê.

- Ưu tiên Nam có kinh nghiệm trong công tác tín dụng và xử lý nợ Đơn vị.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý