Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý kinh doanh - Khối Bán Lẻ - Hội Sở

Chuyên viên Quản lý kinh doanh - Khối Bán Lẻ - Hội Sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 31/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh mảng DVKH và KHCN và KHCN tại các Đơn vị:

- Hỗ trợ công tác giao chỉ tiêu kinh doanh từ Hội sở xuống Đơn vị đối với các chỉ tiêu thuộc mảng DVKH và KHCN

- Đề xuất các giải pháp để hỗ trợ các Đơn vị thực hiện chỉ tiêu kinh doanh từng thời kỳ; tham mưu phương án để hỗ trợ Đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh

- Tham gia xây dựng hệ thống các thước đo để đo lường và giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh theo từng sản phẩm, của từng Khu vực, từng Đơn vị

- Tham gia phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan đo lường hiệu quả các danh mục sản phẩm và các chính sách/chương trình bán hàng liên quan đến tiền gửi, thẻ và dịch vụ phi tín dụng.

2. Tham gia triển khai các phương thức bán hàng tại quầy, xây dựng và triển khai các phương án bán hàng/phương án kinh doanh và các chương trình thi đua nội bộ dành cho CBNV thuộc mảng DVKH và KHCN tại các Đơn vị:

- Tham gia xây dựng các phương thức bán hàng tại quầy, các chính sách giá/phí của sản phẩm và các chương trình thi đua nội bộ dựa trên việc phân tích các số liệu kinh doanh trong từng thời kỳ

- Tham gia tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Đơn vị liên quan đến chính sách giá/phí của sản phẩm nằm ngoài biểu phí theo Quy định của SCB (đối với sản phẩm tiền gửi, Thẻ và các dịch vụ tại quầy)

- Hỗ trợ công tác giám sát tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình thi đua nội bộ và đề xuất các phương án điều chỉnh kịp thời (nếu có).

3. Hỗ trợ triển khai hoạt động thúc đẩy bán hàng tại Đơn vị

- Hỗ trợ xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động thúc đẩy bán hàng theo từng Khu vực/Đơn vị

- Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng tổ chức bán hàng, kỹ năng bán hàng cho các CBNV thuộc mảng DVKH và KHCN tại các Đơn vị

- Hỗ trợ các Đơn vị trong việc tổ chức triển khai các chương trình thi đua bán hàng nội bộ

- Tham gia đánh giá, giám sát hoạt động bán hàng tại quầy và các hoạt động bán hàng bên ngoài ĐVKD.

4. Nhiệm vụ khác

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...).
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, có kinh nghiệm làm việc ở mảng Quản lý kinh doanh/Thúc đẩy kinh doanh hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên Nam do tính chất công việc thường xuyên di chuyển

Kiến thức:
- Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng;
- Am hiểu về thị trường;
- Am hiểu các văn bản, quy trình, thông tư, hướng dẫn, … của ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý