Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý KPIs Khách hàng cá nhân

Chuyên viên Quản lý KPIs Khách hàng cá nhân

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ: Ms. Trang : ĐT: 0936090108 - trangntd1@scb.com.vn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

'Trình độ:

'+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan;

+ Anh văn: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương từ trình độ B trở lên;

+ Có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tín dụng ngân hàng tối thiểu 1 năm.

+ Am hiểu các văn bản, quy trình, thông tư, hướng dẫn, … của ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Yêu cầu công việc

1. Xây dựng và quản lý KPIs

- Xây dựng Bộ chỉ tiêu KPIs theo từng thời kỳ

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện KPIs theo quy định

- Đánh giá sau quá trình thử việc đối với CV/NV KHCN/KDT

- Gửi email khích lệ/nhắc nhở kết quả KPIs đối với đội ngũ NVKHCN theo quy định (Nhân viên có điểm KPIs top cao nhất và top thấp nhất)

- Triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình thi đua dành cho đội ngũ kinh doanh bán lẻ trong toàn hàng

- Truyền thông bộ chỉ tiêu KPIs đến toàn thể CV/NV KHCN/KDT, CTVBH

2. Quản lý kết quả chi trả lương hiệu suất

- Quản lý kết quả chi trả lương hiệu suất đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh thuộc quản lý ngành dọc của Khối NHBL

3. Nhiệm vụ khác

- Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo và triển khai thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

- Thực hiện cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.

- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy định, quy trình có liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý