Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý rủi ro Vận hành - Hội sở

Chuyên viên Quản lý rủi ro Vận hành - Hội sở

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Thông tin liên hệ: Ms. Phương : ĐT: 0972996695 - phuongvt@scb.com.vn
  • Thu nhập: Thỏa thuận
  • Chế độ: Đãi ngộ tài chính và phi tài chính hấp dẫn
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 30/06/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến QLRR vận hành

- Phối hợp thực hiện phân tích, rà soát đưa ra ý kiến về khía cạnh RRVH, các RR tiềm ẩn đối với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ của SCB trước khi ban hành.

- Nhận dạng RRVH từ các sự kiện rủi ro; xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống cảnh báo sớm RRVH.

- Thực hiện/phối hợp thực hiện kiểm soát tính tuân thủ tại các Đơn vị định kỳ/đột xuất về mảng nghiệp vụ được phân công.

- Tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động cải tiến quy trình/hệ thống cũng như cải tiến các bước xử lý nghiệp vụ.

- Phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yếu kém, tiềm ẩn rủi ro đã được phát hiện qua kiểm tra/ giám sát/ thanh tra.

- Thực hiện/ phối hợp thực hiện việc xem xét, xác minh và báo cáo cấp Lãnh đạo về các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ và hoạt động Ngân hàng.

- Phối hợp thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ RRVH

- Thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.

+ Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...trở lên).

+ Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...), các phần mềm đồ họa, thiết kế..

Kinh nghiệm:

+ Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý rủi ro vận hành.

+ Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM, luận văn đại học/sau đại học chuyên đề Quản lý rủi ro hoạt động, có kinh nghiệm thực hiện các chương trình Văn hóa rủi ro/văn hóa kiểm soát/quản lý KRIs, RCSA,...

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý