Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý và Giám sát chất lượng dịch vụ - Hội Sở

Chuyên viên Quản lý và Giám sát chất lượng dịch vụ - Hội Sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Mức Lương: Thương lượng
 • Phúc lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Thông tin liên hệ:: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
 • Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng
 • Ngày hết hạn: 29/02/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thực hiện kiểm soát/kiểm toán chất lượng các sản phẩm/dịch vụ/hê thống quản lý chất lượng như TAT, FTR, 5S
 • Tư vấn khách hàng nội bộ thực hiện các giải pháp khắc phục và phòng ngừa sau khi thực hiện kiểm soát/kiểm toán chất lượng
 • Tham gia các dư án cải tiến quy trình, điều phối dự án để phát huy vai trò của tất cả các thành viên tham gia dự án; đạt được các mục tiêu ban đầu của dự án về chí phí, chất lượng và thời gian
 • Tư vấn, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng văn hóa quản lý & cải tiến chất lượng liên tục trong tổ chức thông các hình thức đào tạo; hướng dẫn/tư vấn khách hàng nội bộ thực hiện cải tiến tiến quy trình liên tục
 • Tối ưu hóa việc sử dụng các công cụ quản lý cải tiến chất lượng như ISO 9001:2008, Lean, Six Sigma để đạt được kết quả tối ưu nhất trong việc cải tiến quy trình/quản lý chất lượng của dự án
 • Hỗ trợ Giám đốc quản lý chất lượng hướng dẫn, dẫn dắt các đồng nghiệp khác trong bộ phận thực hiện thành công các dự án/sáng kiến cải tiến quy trình/quản lý chất lượng cho ngân hàng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Giám đốc quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các chuyên ngành Kinh Tế, Dịch Vụ

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu sâu về các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng
 • Am hiểu sâu về sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng tại các khối như PFS, BB, WB
 • Am hiểu sâu về các quy trình, quy định cơ bản của ngành ngân hàng.

- Kỹ năng chuyên môn:

 • Có kiến thức chuyên sâu về khoa học quản lý chất lượng và các phương pháp quản lý & cải tiến chất lượng như Quality Audit theo ISO 9001:2008 Lean, Six sigma, Kaizen và áp dụng thành thạo vào các dự án cải tiến quy trình.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý