Các vị trí tuyển dụng

Hội sở - Chuyên viên Quản trị dữ liệu, mô hình Quản lý rủi ro Tín dụng

Hội sở - Chuyên viên Quản trị dữ liệu, mô hình Quản lý rủi ro Tín dụng

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lương thưởng: Cạnh tranh & Hấp dẫn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 30/06/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 • Thiết lập và tự động hóa mô hình xếp hạng trên hệ thống đảm bảo tính bảo mật thông tin, tính chính xác và khách quan cho việc xếp hạng khách hàng.
 • Xử lý danh sách phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo CIC (R18 và R19) và báo cáo theo dõi công tác hoạch toán nhóm nợ/ thực hiện cảnh báo sau khi xử lý danh sách phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo CIC.
 • Tự động và tham số hóa các tiêu chí sản phẩm, chính sách, nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm đảm bảo việc vận hành được thống nhất, tăng tính tự động, khách quan và bảo mật trong việc áp dụng.
 • Đầu mối tham gia thực hiện hệ thống hóa và làm giàu cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, đảm bảo độ chính xác thông tin phục vụ việc các triển khai các mô hình xếp hạng, đánh giá khách hàng.
 • Ghi nhận, đánh giá, cập nhật và sửa đổi những phát sinh, bất cập và những ảnh hưởng trong quá trình áp dụng mô hình, công cụ, hệ thống định lượng rủi ro.
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống Xếp hạn tín dụng nội bộ sau khi golive mô hình chấm điểm A-Score cho khách hàng cá nhân.
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chỉnh sửa/ nâng cấp/ phát triển mô hình, công cụ và hệ thống định lượng rủi ro.

Yêu cầu công việc

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mô hình rủi ro tín dụng, phân tích định lượng.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm liên quan đến phân tích tín dụng, MIS và quản trị rủi ro tín dụng…

- Ưu tiên những người có chứng chỉ FRM, CFA… Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, Tableau, SQL, Excel macro…

- Nắm chắc kiến thức cơ bản về tài chính, kế toán, đầu tư; Hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung.
- Nắm vững cơ chế, quy chế, quy trình, quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng về tín dụng, quản lý rủi ro.
- Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.

Cách thức nộp hồ sơ

Bấm chọn "Nộp đơn" theo mục bên cạnh để có thể ứng tuyển ngay vị trí này.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 39 230 666 Ext: 350

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý