Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng cá nhân - Hội sở

Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng cá nhân - Hội sở

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nhận việc: Sau tết hoặc đi làm ngay
 • Lương thưởng: Thu hút và cạnh tranh
 • Chế độ đãi ngộ: Cạnh tranh và đáp ứng thỏa đáng
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 26/01/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Thực hiện thẩm định/tái thẩm định đối với các hồ sơ tín dụng cho khách hàng thuộc phân khúc bán lẻ vượt quyền phán quyết của đơn vị kinh doanh và phê duyệt cấp tín dụng theo thẩm quyền phù hợp với quy định về phê duyệt tín dụng của SCB từng thời kỳ.
 2. Thực hiện công tác quản lý hoạt động thẩm định/tái thẩm định và phê duyệt tín dụng mảng bán lẻ:
 • Thực hiện soát xét và lập Báo cáo/Phiếu soát xét hồ sơ trước cấp tín dụng (phân khúc Khách hàng do Khối NHBL quản lý) theo quy định từng thời kỳ
 • Thực hiện phê duyệt phát hành thẻ tín dụng trên hệ thống Cardworks theo quy định của SCB từng thời kỳ
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các Chi nhánh và Đơn vị trực thuộc Chi nhánh trong việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động tín dụng mảng Ngân hàng bán lẻ.
 1. Nhiệm vụ khác:
 • Tham gia thực hiện xây dựng, cải tiến và hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác của phòng.
 • Tham gia thực hiện xây dựng, cải tiến và hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến công tác của phòng.
 • Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy định, quy trình có liên quan

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

 1. Trình độ:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan;
 • Ngoại ngữ: có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương từ trình độ B (tiếng Anh, tiếng Hoa, ...);
 • Vi tính: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, ...)

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm thẩm định tín dụng, nhân viên quan hệ khách hàng.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý