Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

Chuyên viên Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề: Tài chính/Đầu tư
  • Ngày hết hạn: 31/10/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Nghiên cứu và đề xuất các dịch vụ tư vấn tài chính dành cho KHDN:

- Nghiên cứu thị trường, phân tích, lập báo cáo am hiểu khách hàng về nhu cầu, tiềm năng, cơ hội… của từng nhóm khách hàng và báo cáo về xu hướng thị trường trong tương lai.

- Đề xuất phát triển các sản phẩm dịch vụ tư vấn tài chính dành cho KHDN.

- Xây dựng, ban hành và quản lý các biểu phí dịch vụ Tư vấn tài chính dành cho KHDN

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ tư vấn tài chính dành cho KHDN.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính dành cho KHDN:

- Tư vấn tài chính cho khách hàng, đối tác (tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, cấp tín dụng, cấu trúc vốn, M&A….)

- Phối hợp với các Đơn vị có liên quan triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm dịch vụ tư vấn tài chính dành cho KHDN.

- Hỗ trợ ĐVKD tư vấn tài chính cho KHDN.

- Tìm kiếm phát triển khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính.

- Tham gia đào tạo, tập huấn các kỹ năng tiếp cận, duy trì và phát triển khách hàng cho ĐVKD và CBNV trong phòng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh…

- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...).

- Có hiểu biết về nghiệp vụ Ngân hàng và tư vấn doanh nghiệp

- Có hiểu biết về nghiệp vụ quản lý và đầu tư tài chính (trái phiếu, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá khác, ủy thác đầu tư…)

- Có kiến thức về phân tích, tổng hợp và báo cáo dữ liệu

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý