Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Xây dựng cơ bản

Chuyên viên Xây dựng cơ bản

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Môi trường làm việc:: Chuyên nghiệp và Năng động
  • Phúc lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • Thông tin liên hệ:: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Phát triển mạng lưới
  • Ngày hết hạn: 09/10/2019

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

Thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa cải tạo trụ sở trong toàn hàng

Đề xuất lựa chọn phương án xây dựng công trình, biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Thực hiện công việc giám sát của chủ đầu tư đối với công tác khảo sát xây dựng, quá trình thi công xây dựng công trình.

Đại diện chủ đầu tư thực hiện giám sát việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu thi công.

Kiểm tra việc sử dụng chủng loại vật tư, chất lượng vật tư so với hồ sơ dự thầu của nhà thầu thi công.

Phối hợp kiểm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Phối hợp nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của hợp đồng xây dựng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Phối hợp với nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hoàn thành các nội dung trong hợp đồng xây dựng và theo yêu cầu của pháp luật có liên quan.

Trực tiếp xem xét và đề xuất các ý kiến xử lý đối với các văn bản của nhà thầu tư vấn giám sát.

Tổng hợp thông tin liên quan dự án đầu tư.

Đề xuất nội dung và lập báo cáo chủ đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình để trình duyệt theo từng thời kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo phụ trách về tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa cải tạo.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Xây dựng, kiến trúc ...
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...).
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kỹ thuật công trình xây dựng có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn.

Kiến thức:
- Hiểu biết sâu về lĩnh vực hành chính, xây dựng cơ bản.
Kỹ năng:
- Văn hóa giao tiếp công sở.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản.
- Kỹ năng phân tích tổng hợp/thống kê.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý