Các vị trí tuyển dụng

Hội sở - Chuyên viên Xây dựng cơ bản

Hội sở - Chuyên viên Xây dựng cơ bản

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lộ trình thăng tiến: Rõ ràng
 • Lương thưởng: Cạnh tranh & hấp dẫn
 • Liên hệ email : Ms Hoa - Email: hoantk@scb.com.vn - 0988 042 347
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 15/11/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Thực hiện và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa cải tạo trụ sở trong toàn hàng:
 2. Về công tác thiết kế:
 • Kiểm tra và đề xuất nội dung báo cáo chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình và trình duyệt.
 • Kiểm tra việc lập và thực hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình trước trình duyệt.
 • Kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn có liên quan trong giai đoạn thiết kế.
 • Tổ chức thẩm định, trình duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán đối với hồ sơ của đơn vị thuê ngoài.
 • Thực hiện nghiệm thu, báo cáo kết quả thực hiện trong giai đoạn thiết kế. Đề xuất và trình duyệt các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế.
 • Đề xuất phương án xử lý các nội dung liên quan đến thiết kế, kỹ thuật với các đối tác trong xây dựng cơ bản và trình duyệt.
 • Thực hiện kiểm tra sản phẩm thiết kế và nhận bàn giao.
 • Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát tác giả trong quá trình thi công công trình sửa chữa cải tạo của các đơn vị trong toàn hệ thống.
 • Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình và có đề xuất áp dụng phù hợp.
 1. Về công tác thanh toán:
 • Thực hiện xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý chi phí công trình được hiệu quả theo kế hoạch xây dựng, sửa chữa cải tạo được phê duyệt.
 • Thực hiện, kiểm tra, theo dõi các công việc liên quan đến tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế, hợp đồng xây dựng theo yêu cầu, quy định.
 • Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ thanh toán (khối lượng, giá trị, pháp lý,…) và tập hợp, trình duyệt theo quy.
 • Theo dõi tình trạng lưu chuyển hồ sơ, Phối hợp các Phòng liên quan bổ sung/ hoàn chỉnh đến khi hoàn tất công tác thanh, quyết toán công trình.
 • Theo dõi, thường xuyên cập nhật đơn giá nhân công, vật tư, thiết bị xây dựng,.. để phục vụ cho công tác lập và kiểm tra dự toán, báo giá xây dựng công trình.
 • Thực hiện góp ý dự thảo hợp đồng, tổng hợp ý kiến góp ý và phản hồi theo thời gian quy định.
 • Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) tình hình thực hiện chi phí xây dựng cơ bản trong toàn hệ thống so với kế hoạch được duyệt.
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định pháp luật có liên quan về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng để phục vụ công việc.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, lưu trữ hồ sơ xây dựng các công trình theo quy định.
 1. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho lãnh đạo phụ trách về tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa cải tạo.
 2. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, uỷ quyền của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Xây dựng, kiến trúc ...
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kỹ thuật công trình xây dựng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực chuyên môn.
 • Hiểu biết sâu về lĩnh vực hành chính, xây dựng cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).
 • Hình thức ứng tuyển: Bấm "NỘP ĐƠN" để ứng tuyển
 • Ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp qua mail: hoantk@scb.com.vn - Mobile: 0988 042 347
 • Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 2222 86 86 Ext: 8252.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý