Các vị trí tuyển dụng

Hội sở - CV/CVC/CVCC Hoạch định, Cải tiến & Nghiệm thu Không gian giao dịch

Hội sở - CV/CVC/CVCC Hoạch định, Cải tiến & Nghiệm thu Không gian giao dịch

 • Nơi Làm Việc: Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
 • Lương thưởng: Cạnh tranh & hấp dẫn
 • Liên hệ mail: hoantk@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng
 • Ngày hết hạn: 31/07/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống các tiêu chuẩn, văn bản nhằm quy chuẩn hóa KGGD tại các ĐVKD trên toàn hàng.
 2. Kiểm tra, đánh giá, tiếp nhận các hạng mục thuộc KGGD tại ĐVKD cần sửa chữa, cải tạo, di dời, mở mới.
 3. Thực hiện khảo sát, tư vấn phương án cải tạo tại ĐVKD theo chủ trương đã được phê duyệt.
 4. Cải tiến các quy chuẩn KGGD nhằm tối ưu hóa không gian phục vụ khách hàng.
 5. Hỗ trợ Đơn vị kinh doanh
 6. Công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng xây dựng cơ bản, quản lý mạng lưới, kiến trúc.
 • Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Có hiểu biết sâu về lĩnh vực Ngân hàng.
 • Kiến thức về mảng xây dựng cơ bản, quản lý mạng lưới.
 • Hình thức ứng tuyển: Bấm "NỘP ĐƠN" để ứng tuyển
 • Ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp qua mail: hoantk@scb.com.vn.

  Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: (028) 39 230 666 Ext: 355

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý