Các vị trí tuyển dụng

CVC/CV Chính sách & Triển khai Chất lượng Dịch vụ

CVC/CV Chính sách & Triển khai Chất lượng Dịch vụ

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng
  • Ngày hết hạn: 31/07/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Tham gia xây dựng, và triển khai hệ thống các tiêu chuẩn, cam kết về chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng của SCB.

2. Triển khai đào tạo về CLDV, Tiêu chuẩn phục vụ Khách hàng.

3. Tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ .

4. Tham gia xây dựng và triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ của SCB.

5. Hỗ trợ ĐVKD về chất lượng dịch vụ và công tác liên quan

6. Nâng cao CLDV tại các Đơn vị kinh doanh được phân công quản lý

7. Công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.

Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn từ Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý chất lượng, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật hoặc lĩnh vực liên quan.
  • Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý