Các vị trí tuyển dụng

Hội sở - CVC/ CV/NV Phân tích nhu cầu và Xây dựng Hệ thống báo cáo Quản trị Vận hành và Hỗ trợ

Hội sở - CVC/ CV/NV Phân tích nhu cầu và Xây dựng Hệ thống báo cáo Quản trị Vận hành và Hỗ trợ

 • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Lương thưởng: Cạnh tranh & hấp dẫn
 • Lộ trình thăng tuyến: Rõ ràng
 • Liên hệ mail: hoantk@scb.com.vn
 • Ngành nghề: Ngân hàng
 • Ngày hết hạn: 31/07/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

 1. Phân tích nhu cầu, chỉnh sửa/ xây dựng báo cáo vận hành và hỗ trợ tại Data Warehouse phục vụ hoạt động quản lý vận hành, tác nghiệp của các Khối Vận hành, các Khối Hỗ trợ và Đơn vị, bao gồm một số báo cáo sau:
  • Báo cáo các phân hệ thuộc hệ thống Core Banking như Phân hệ GL, Phân hệ Cho vay, Phân hệ Tài sản đảm bảo, Phân hệ Tiền gửi, Phân hệ Ebanking,…
  • Báo cáo thuộc hệ thống ERP GL.
  • Báo cáo thuộc hệ thống Cardwork.
  • Báo cáo thuộc các hệ thống khác đã được tập trung dữ liệu tại Data Warehouse như hệ thống HR, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ,…
 2. Phối hợp với Mảng Quản trị và Khai thác dữ liệu (thuộc Khối Vận hành & Công nghệ) và các phòng nghiệp vụ tại Hội sở có liên quan thực hiện tổ chức dữ liệu sẵn sàng và xây dựng báo cáo quản lý danh mục phục vụ nhu cầu quản trị nội bộ của Ngân hàng, Nhà đầu tư bao gồm danh mục tín dụng, danh mục tài sản đảm bảo, danh mục tiền gửi,…
 3. Tiếp nhận yêu cầu và phối hợp với Mảng Quản trị và Khai thác dữ liệu (thuộc Khối Vận hành & Công nghệ) cung cấp số liệu đồng thời đảm bảo thông tin trước khi cung cấp phải chính xác, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của các Khối Vận hành và Hỗ trợ, các phòng nghiệp vụ tại Hội sở.
 4. Phân tích và tổ chức kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin như hệ thống Core, hệ thống ứng dụng nội bộ để phục vụ nhu cầu chỉnh sửa/ xây dựng báo cáo theo nhu cầu quản trị nội bộ của Ngân hàng.
 5. Thực hiện phân quyền khai thác, sử dụng báo cáo vận hành và hỗ trợ tại DWH cho các Khối Vận hành, các Khối hỗ trợ và Đơn vị.
 6. Thực hiện kiểm soát danh mục hệ thống báo cáo vận hành và hỗ trợ nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực thông tin dữ liệu.
 7. Thực hiện quản lý và cập nhật từ điển báo cáo vận hành và hỗ trợ.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán ngân hàng.
 • Am hiểu về cấu trúc tài khoản kế toán, sản phẩm dịch vụ, hoạt động vận hành của ngân hàng thương mại.
 • Có kinh nghiệm/kỹ năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, phức tạp.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word, …
 • Kỹ năng: Tư duy logic, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, giao tiếp công sở.
 • Đối với vị trí Chuyên viên chính yêu cầu phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương trong lĩnh vực Ngân hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên am hiểu hệ thống Core Flexcube, hệ thống Cardworks, hệ thống ERP.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý